Buhalterinė apskaita

Teikiame finansinių ataskaitų sudarymo pagal verslo apskaitos arba tarptautinius apskaitos standartus paslaugas. Turime darbo patirties sudarant konsoliduotas finansines ataskaitas.

Buhalterinės apskaitos paslaugos apima ne tik tipines ataskaitas, bet ir mėnesinį/savaitinį ataskaitų paketą, kuris apima: skolų ataskaitos, pajamų ir sąnaudų analizė pamėnesiui, ilgalaikio, trumpalaikio turto ataskaitos, preliminaraus pelno mokesčio paskaičiavimas, mokėtinų mokesčių ataskaitos.

Mūsų klientai – tai prekybos, statybų kompanijos, transporto ir gamybos įmonės

– nuo pirminių dokumentų tikrinimo, suvedimo į programą iki finansinių  ataskaitų rengimo;
– mokesčių apskaita, deklaravimas ir sumokėjimas;
– darbo užmokesčio ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas;
– dalyvavimas kuriant ir įgyvendinant įmonės projektus;
– ataskaitų teikimas valstybinėms institucijoms, tiesioginiam vadovui ir kitiems užsakovo darbuotojams;
– ataskaitų finansinei atskaitomybei rengimas ir teikimas vadovui;
– konsultacijos mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais.
–  pirminių apskaitos dokumentų paruošimas ir sudarymas;
–  vienetinė sandėlio apskaita;
–  inventorizacijos atlikimas;
–  įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai, reikalingų žurnalų pildymai;
–  darbo sutarčių surašymas;
–  konsultacijos specifiniais mokesčių klausimais,darbo santykiais.